Ďakujeme Vám za Vašu podporu. Za Vaše príspevky budeme organizovať množstvo turistických akcií, podporovať aktívny pohyb našich členov, nakúpime potrebné vybavenie pre uskutočňovanie akcií a budeme organizovať školenia pre bezpečný pohyb v horách.

Ako to funguje ?

KST Stavbár Žilina je aj v tomto roku (2024) poberateľom 2% dane.

Postup pre darovanie 2%:

Zamestnanci:

  1. Požiadať zamestnávateľa o tlačivo – Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (tlačivo musí byť podpísane a potvrdené zamestnávateľom) (Potvrdenie_za_2022).
  2. Do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z prímov fyzickej osoby (Vyhlasenie2023) je potrebné vyplniť údaje prijímateľa:

Názov: KST STAVBÁR Žilina

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 37974149

Adresa: Rosinská 8584/17C, 010 08 Žilina

  1. Obe tlačivá je potrebné zaniesť na daňový úrad najneskôr do 30.04.2024, a fotokópiu doniesť alebo poslať predsedovi klubu. V prípade ak by ste nestíhali zaniesť tlačivá na daňový úrad osobne, a doručíte originály k nám, zanesieme ich na daňový úrad spoločne do konca termínu.

Právnické osoby (živnostníci, podnikatelia):

Priamo do daňového priznania vyplňte informácie o prijímateľovi a sumu, ktorú si prajete darovať. Pokiaľ ste v minulom roku nedarovali minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešné účely, môžete darovať 1% z odvedenej dane, minimálne však 8 EUR.

Informácie o prijímateľovi:

Názov: KST STAVBÁR Žilina

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 37974149

Adresa: Rosinská 8584/17C, 010 08 Žilina

Dôležité termíny:
do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
do 30. apríla 2024 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Pre podrobnejšie kroky, pozrite stránku www.rozhodni.sk