Ďakujeme Vám za Vašu podporu. Za Vaše príspevky budeme organizovať množstvo turistických akcií, podporovať aktívny pohyb našich členov, nakúpime potrebné vybavenie pre uskutočňovanie akcií a budeme organizovať školenia pre bezpečný pohyb v horách.

Ako to funguje ?

KST Stavbár Žilina nie je priamo poberateľom 2% dane. Aby sme sa stali poberateľom, museli by sme sa absolvovať pomerne zložitú a nákladnú registráciu. Z tohto dôvodu existuje dohoda medzi KST Regiónu Žilina, ktorý zbiera darované 2% ako oficiálny poberateľ. Následne 90% z vyzbieraných príspevkov za klub prevedie na účet klubu a 10% ostáva na využitie a podporu akcií na regionálnej úrovni.  Z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby ste nezabudli doručiť na adresu klubu (alebo priamo predsedovi) potvrdenie o zaplatení dane, aby sme si mohli aj Vami darované financie nárokovať späť !

Postup pre darovanie 2%:

Zamestnanci:

  1. Požiadať zamestnávateľa o tlačivo – Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (tlačivo musí byť podpísane a potvrdené zamestnávateľom) (Potvrdenie).
  2. Do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z prímov fyzickej osoby (Vyhlásenie) je potrebné vyplniť údaje prijímateľa:

Názov: Klub slovenských turistov regiónu Žilina

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 14221691

Adresa: Labutia 123/72, 010 14 Žilina – Vranie

  1. Obe tlačivá je potrebné zaniesť na daňový úrad najneskôr do 30.04.2020, a fotokópiu doniesť alebo poslať predsedovi klubu. V prípade ak by ste nestíhali zaniesť tlačivá na daňový úrad osobne, a doručíte originály k nám, zanesieme ich na daňový úrad spoločne do konca termínu.

Právnické osoby (živnostníci, podnikatelia):

Priamo do daňového priznania vyplňte informácie o prijímateľovi a sumu, ktorú si prajete darovať. Pokiaľ ste v minulom roku nedarovali minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešné účely, môžete darovať 1% z odvedenej dane, minimálne však 8 EUR.

Informácie o prijímateľovi:

Názov: Klub slovenských turistov regiónu Žilina (Potvrdenie prijímateľa 2%)

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 14221691

Adresa: Labutia 123/72, 010 14 Žilina – Vranie

Dôležité termíny:
do 31. marca 2020 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
do 30. apríla 2020 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Pre podrobnejšie kroky, pozrite stránku www.rozhodni.sk