Postup ako sa stať členom:

Vyplňte prihlášku (prihlaska_nova) a spoločne s aktuálnou fotografiou (rozmer: 3×3,5cm) ju pošlite emailom alebo poštou na adresu (Dimitar Conev, Laborecká 1, 010 01 Žilina) alebo po dohode doručte osobne.

Na členstvo nie je právny nárok. Schválenie nového člena je plne v kompetencii predsedu oblastného klubu KST.

Každý člen je povinný vypísať a spolu s prihláškou doručiť aj súhlas na spracúvanie osobných údajov a to v troch verziách (súhlas sa udeľuje zvlášť klubu, regiónu a celoslovenskému KST). Dokumenty nájdete tu:

Súhlas pre klub: [súhlas – osobné údaje – 1 STAVBAR]

Súhlas pre región: [súhlas – osobné údaje – 2 REGION]

Súhlas pre celoslovenské KST: [súhlas – osobné údaje – 3 KST]

Výška členského príspevku 

15 € – základné členstvo vrátane poistenia pre dospelú osobu

10 € – členstvo vrátane poistenia pre študentov denného štúdia (od 16 do 26 rokov) a dôchodcov

5 € – členstvo vrátane poistenia pre deti do 15 rokov, dôchodcov nad 70 rokov a držiteľov preukazov ZŤP

Členský príspevok musí byť zaplatený najneskôr do 31. marca v danom kalendárnom roku. Členstvo je platné od 1.4. do 31.3, na základe platného preukazu a členskej známky.

Výhody členov KST: